Kako koristiti kamatni kalkulator?

U objavljenom tekstu "Kako obračunati zakonske zatezne kamate" prikazali smo kako matematički obračunavati zakonske zatezne kamate. Također, naveli smo koji zakoni i uredbe definiraju obračun zateznih kamata, te smo izračun prikazali sa tri stvarna primjera. U ovom tekstu prikazat ćemo kako radi kalkulator zateznih kamata koji je napravljen u sklopu programa eOdvjetnik. Na primjerima iz teksta "Kako obračunati zakonske zatezne kamate"  prikazat ćemo obračun kamatnim kalkulatorom.

Obračun kamata moguće je napraviti jednostavnim i naprednim kalkulatorom. Jednostavni kalkulator je najpogodniji za situacije kada se želi napraviti brzi obračun koji nema promjene u uplatama i sastoji se od jedne stavke (glavnice).

 

Jednostavni kalkulator

Jednostavni kalkulator

 

Za razliku od jednostavnog kalkulatora, napredni kalkulator nudi puno više mogućnosti. Neke od njih su:

 • mogućnost unosa više stavaka (glavnica)
 • mogućnost unosa uplata po stavkama (promjene glavnice)
 • mogućnost spremanja obračuna za ponovno korištenje
 • detaljan uvid u obračun sa mogućnosti ispisa

 

Napredni kalkulator

Napredni kalkulator

 

U objavljenom tekstu 'Kako obračunati zakonske zatezne kamate' pokazali smo matematički obračun zateznih kamata na tri primjera (Primjer 1., Primjer 2. i Primjer 3.), a sada ćemo pokazati kako se koristi kamatni kalkulator na ta tri primjera. Primjer 1. obračunat ćemo jednostavnim kalkulatorom dok ćemo Primjer 2. i Primjer 3. obračunati naprednim kalkulatorom. Na taj način, pokazat ćemo kako koristiti obje vrste kamatnog kalkulatora.

Primjer 1.

Obračun zateznih kamata za fizičku osobu

Dug: 150,00 kn

Dospijeće plaćanja: 1.5.2002. godine

Obračun s datumom: 5.4.2014. godine

 Sljedećom slikom prikazat ćemo elemente jednostavnog kamatnog kalkulatora, te napraviti izračun za Primjer 1.

 1. Unos glavnice (1)
 2. Unos datuma dospijeća glavnice (2)
 3. Unos datuma obračuna (3)
 4. Odabir tipa izračuna (4)
 5. Izračun po unesenim vrijednostima (5)
 6. (6) nam po izračunu prikazuje iznos kamata za obračun
 7. (7) nam pokazuje ukupan dug s datumom obračuna
 8. Detaljan prikaz izračuna (8)

 

 

Jednostavni kalkulator - Primjer 1.

Jednostavni kalkulator - Primjer 1.

 

Nakon što smo napravili izračun, otvara nam se mogućnost prikaza detalja izračuna. Pritiskom na 'Detalji izračuna' (8) otvara nam se detaljan prikaz izračuna (kao na donjoj slici).

Detalji izračuna - Primjer 1.

Detalji izračuna - Primjer 1.

 

Detaljan prikaz moguće je i ispisati pritiskom na Ispis (1). Nakon ispisa dobivamo ovaj dokument:

 

Ovime je obračun za Primjer 1. gotov te možemo primjetiti da smo dobili isti rezulatat kao u tekstu 'Kako obračunati zakonske zatezne kamate' - Primjer 1.

 

Primjer 2.

Obračun zateznih kamata za pravnu osobu

Dug: 150,00 kn

Dospijeće plaćanja: 1.5.2002. godine

Obračun s datumom: 5.4.2014. godine

U primjeru 2., vrijednosti unosa se razlikuju samo u tome što se obračun radi za pravnu osobu umjesto za fizičku kako je i prikazano u tekstu 'Kako obračunati zakonske zatezne kamate' - Primjer 2. U ovom primjeru ćemo samo prikazati izgled kalkulatora nakon obračuna.

Jednostavni kalkulator - Primjer 2.

Jednostavni kalkulator - Primjer 2.

 

Primjetimo da su dobiveni iznosi različiti zato jer smo odabrali tip izračuna za pravnu osobu. Također, kao i u Primjeru 1., možemo primjetiti da su dobiveni iznosi isti kao i u izračunu prikazanom u  'Kako obračunati zakonske zatezne kamate - Primjer 2.'

 

Primjer 3.

Obračun zateznih kamata za pravnu osobu prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagdobi

Dug: 150,00 kn

Dospijeće plaćanja: 1.5.2002. godine

Obračun s datumom: 5.4.2014. godine

Za razliku od prva dva primjera gdje smo koristili jednostavnu inačicu kamatnog kalkulatora, sada ćemo koristiti naprednu inačicu istog. Ako pogledamo "Kako obračunati zakonske zatezne kamate - Primjer 3."  možemo primjetiti da nismo imali uplata po glavnici. Ovdje ćemo jednu uplatu staviti kako bismo pokazali kako se radi s uplatama po stavci u toku otplaćivanja duga.

Prvo ćemo pojasniti elemente naprednog kalkulatora (prikaz na slici ispod):

 1. Naziv dužnika (1)
 2. Adresa dužnika (2)
 3. OIB dužnika (3)
 4. Tip izračuna (4)
 5. Dugme za dodavanje glavnica (5)
 6. Dugme za dodavanje uplata po glavnicama (6)
 7. Izračunavanje (7)
 8. Novi obračun (8)
 9. Učitavanje spremljenih obračuna (9)
 10. Spremanje obračuna za daljnje korištenje (10)

 

Napredni kalkulator - Primjer 3.

Napredni kalkulator - Primjer 3.

 

U naprednoj verziji kalkulatora unosimo podatke o dužniku (naziv, adresu i OIB) te zatim odabiremo tip osobe, odnosno tip izračuna. U ovoj verziji kalkulatora imamo mogućnost unosa više glavnica, a to se radi pritiskom na tipku 'Dodaj glavnicu' (5). Nakon pritiska tipke za dodavanje glavnice otvara se prozor za unos (kao na slici).

 

Dodavanje glavnice

Dodavanje glavnice

 

Nakon dodavanja glavnice za istu imamo i mogućnost dodavanja uplate, odnosno registracije promjene glavnice. Kao što je već rečeno, sada ćemo dodati i jednu uplatu za dodanu glavnicu. Uplatu možemo dodati nakon što odaberemo glavnicu te zatim pritisnemo 'Dodaj uplatu' (6). Nakon odabira dodavanja uplate otvara nam se prozor za unos te popunjavamo polja kao na slici.

Dodavanje uplate

Dodavanje uplate

 

Nakon dodavanja uplate za odabrane glavnice vršimo izračun pritiskom na 'Izračunaj' (7). Nakon izračunavanja, imamo mogućnost pregleda detalja izračuna i ispis podataka s dodatnim podacima kao i kod jednostavnog kalkulatora. Nakon izračuna ispis izgleda kao dokument ispod.

Napredni kalkulator pri ispisu obračuna stvara dokument sa specifikacijom troškova te detaljnim obračunom troškova.

Napominjemo da se izračuni razlikuju od "Kako obračunati zakonske zatezne kamate - Primjer 3." jer smo dodali uplatu koja prvobitno nije postojala.

Napredni kalkulator ima mogućnost unosa više glavnica i više uplata za glavnicu te također ima i mogućnost spremanja i učitavanja obračuna.